Tuesday, 29 July 2008

It-Turisti...żibel...armihom...aħraqhom...keċċihom

Aleander Balzan huwa ġurnalist ieħor li nħoss li qed jipprometti ħafna f'dak li hu ġurnaliżmu investigattiv. Barra minnhekk, mill-mod kif jikteb jidher li għandu għal qalbu dak li fil-kotba jissejjah 'il-patrimonju Malti'.

Aleander huwa ġurnalist ma' Il-Kulħadd, u l-Ħadd li għadda kiteb rakkont interessanti li semmih "Teżor arkeoloġiku jinbidel f'miżbla". Nissuġġerilkom taqraw dan ir-rapport ta' Aleander billi tagħfas HAWN u tifmhu 'l ghaliex qed insemmi din l-entry fil-blog bit-titlu ta' 'It-Turisti...żibel eċċetra, eċċetra.


Irrid nirringrazzja lill-kunsillier ta' l-AD f' Ta' Sannat John Mizzi li għogbu jmur jieħu r-ritratti fl-inhawi Ta' Lambert fix-Xewjika, sewwa sew fuq ix-xaqliba l-oħra ta' Ta' Cenc - propju fejn hemm il-heliport u fejn xi tnejn tal-qalba qed ighidu li t-turiżmu f'Għawdex għandu bzonn l-airstip sabiex ikampa....ara l-blog tal-gozoairstrip hawnhekk.Din id-darba John Mizzi ma ġiex arrestat talli mar jieħu dawn ir-ritratti f'dan il-post tal-biki. Tiftakar meta il-pulizija tar-renju t'Ghawdex ħassru r-ritratti kollha ta' John meta dan mar ħa r-ritratti f'Wied l-Infern waqt li tal-MEPA ġew inaddfu l-ħniżrijiet li għamel is-sindku taż-Żebbug? Jekk insejt, tista' taqra HAWN.Imma tiġix tgħidli li int u tara dawn ir-ritratti ma tħossx rabja ġo fik tafx!


L-aktar meta is-Supretendent tal-Wirt Kulturali għadu kemm ippubblika r-rapport annawli tiegħu u appella lill-MEPA sabiex l-inħawi kollha f'Ta' Ċenċ ikunu protetti (skedati).

Mhux biss, iżda f'dan ir-rapport tiegħu, is-Supretendent saħaq li x-xaqliba l-oħra ta' Mġarr ix-Xini, cioe' in-naha tal-heliport magħrufa bħala Ta' Lambert, fadal siti arkeoloġici li għadhom
mhux tant maghrufa u ghaldaqstant jenħtiegu wkoll protezzjoni.

Propju dawn ir-ritratti li qed tara sieħeb!

Imma jekk tifli sew dawn ir-ritratti tibda tikkonferma li dan id-diskors bħal ħafna appelli oħra minn diversi sorsi, l-Awtoritajiet ta' Għawdex donnhom qed jipprteġu lil min imur u jeqred dawn l-inħawi fid-dawl tax-xemx.

U dan minkejja li l-gvern ta' maġġoranza relattiva (mhux aktar assoluta) jgħid (qabel l-elezzjoni) li ser jadotta l-vizjoni ta' l-Alternattiva Demokratika biex jibdel lil Għawdex fi gżira eku-loġika.


U allura kif ikkummentajt fir-rapport tal-gurnalist żgħażugħ Aleander, naħseb li għandi raġun ngħid li "jew il-Prim Ministru ma kienx jaf x'qiegħed jikkopja jew inkella tassew li l-pilastru ambjentali tmermer".

Meta tara dawn ir-ritratti tassew jaqbdek il-biki. Trid tkun bla skola kif igħidu, jew ala bieb il-ħanżira biex ma tgħidx x'arukaża!

Meta ser tifhem il-Ministru t'Għawdex illi l-ħarsien tal-kampanja u s-siti pre-istoriċi huma ta' valur enormi u jgħin fl-izvilupp ta' niċċa oħra ta' turiżmu li Ghawdex tant jista' jibbenefika minnha?

Possibbli għadha ma semgħetx li f'Għawdex jiġu wkoll turisti minħabba is-sbuħija naturali tal-gżira?

Biss biss jien naf ħbieb minn Malta li jgħiduli li jħobbu jżuru Għawdex propju minħabba l-kwiet u s-sbuħija naturali tiegħu!

Iltqajt ma' turisti li jżuru Għawdex propju minħabba r-rikkezzi fl-istorja tiegħu.

Naf ukoll nies li ġew Għawdex (u ħallew il-flus) propju 'l għaliex iħobbu jimxu fil-kampanja tagħna u jgawdu l-flora u l-fawna li huma biss jafu jsebbħu wiċċ gżiritna kif riedha Alla l-Imbierek.
Imma araw daqsejn dan ir-ritratt bil-kurċifiss fil-miżbla f'Ta' Lambert!

Min segwina qabel l-elezzjoni jiftakar li ħriġna manifest elettorali specifikament għal Għawdex u fost tant proposti oħra għamilna proposti ta' zviluppi ta' niċeċ ta' turiżmu differenti. (Ara HAWN). Semmjna fost l-ohrajn il-ħtieġa li jiġi żviluppat dak li jissejjaħ Turiżmu Reliġjuż. Jidher li anke hawnhekk infthemna ħażin ghax dan il-povru kurcifiss spiċċa twaħħal ftit ġimgħat ilu f'din il-miżbla Ta' Lambert, propju qrib il-bore hole tal-gvern. Tgħid dan ukoll parti mill-eku t'Ghawdex?
Kif qal sieħbi John Mizzi li għoġbu jieħu dawn ir-ritratti, "xi ħaġa tal-mistħija. Dan il-post irridu niehdu ħsiebu, irid jitnaddaf u meta jsir dan, irid isir taħt l-ispezzjonijiet ta' nies esperti biex ma jkomplux jintilfu strutturi storiċi".
U tiġux tgħiduli li kieku jien parti mill-kunsill lokali tax-Xewkija ħa noqgħod bi kwieti tafux!


Possibli li minn ħames kunsilliera (nazzjonalisti u laburisti) ħadd ma jagħmel plejtu? Kif ma semmietx dan id-diżastru meta is-sindkuwa attendiet il-famuża 'konsultazzjoni' dwar l-eku t'Għawdex fil-Wied tal-Lunzjata? Jien kont hemm u smajt sew x'intqal.Tridni nibla' dak li jgħidu, jiġifieri "Ma nafux min?" u ejja come on!

Jew din hija kwistjoni li min jaghmel li jrid iwerwer bil-vot lil dawn in-nies li ivvutajtielhom sabiex suppost iħarsu l-lokal tagħhom?

Illallu kieku jien x'nagħmel!

U mhux għalhekk min hu ala bieb il-hanzira jigi jitmejjel mit-turisti? żibel....armihom..aħraqhom. F'kelma oħra....keċċihom.

U allura skużawni tafx, imma kif nista' ma nikritikax lil dik li tissejjah Assoċċjazzjoni tat-Turiżmu t'Għawdex (il-GTA)? Dawk tal-GTA li dritt wara kull budget joħorġu fuq in-NET tv igħidu proset proset proset.

Nemmen li hemm wieħed jew tnejn ġenwini fil-GTA, imma bħal kull organizzazzjoni f'Għawdex li tiġi kkontrollata fis-sistema tal-medju evu jew forsi aktar reċenti...sistema ta' politika fewdali; dawn il-ftit ikollhom jgħalqu ħalqhom.

Mhux jien imma.

4 comments:

Anonymous said...

Well said and documented by pictures. These past days we have been hearing and reading how the environment has improved. Is this to counter the environmental bad news that exists all around us?

Brigitte said...

Imma nistaqsi dan iz-zibel u l-iskart mhux cittadini irresponsabli tefghuh hemm "in the first place?" Allura se nibqghu sejrin hekk: l-aqwa li jkolli dari nadifa u mill-ghatba l-barra nigi naqa u nqum kif ikun?

Marvic said...

Tkun haga tajba jekk wiehed jimplimenta multi ghal dawn il-pastazati li kontinwament qeghdin ihammgu l-isem ta' pajjizna u ezempju hazin lil generazzjonijiet ta' warajna. Ghalhekk hemm bzonn li jkun hemm osservazzjoni kontinwa ta' dawn l-inhawi! (xejn xejn jista jonqos xi ftit iehor il-qghad !)

Annabel said...

Is there an English of your article "It-Turisti...zibel...armihom...ahraqhom...keccihom". I am interested to read it.
Thanks