Thursday, 27 November 2008

More Rubbish at Ghasri Valley


No need to understand. Just look at the pics. What a shame!

Lill-Kunsill Lokali Ghasri

Ghaziz Segretarju,

Sikwit qed jaslulna ilmenti li fil-kampanja madwar ir-rahal sabih ta' l-Ghasri qed jintrema zibel u mbarazz fosthom batteriji ta' karozzi. L-ahhar ilment gej dwar xi 50 flixkun tal-palstic (liquid soap) mormija qrib Wied il-Ghasri.
Uhud minn dawn diga jinsabu mkissra u ohrajn hiereg il-materjal/likwidu minnhom. Kull flixkun jesa' 5 litri.
Mehmuz ma' din l-email ghandek issib xi ritratti dwar dan li baghtulna xi residenti mill-lokal tieghek.


Napprezza jekk tinfurmani x'passi ha l-Kunsill tieghek sabiex jitnaddaf dan il-post u jitnehha l-periklu.
Grazzi

Victor Galea
Kelliem ta' l-Alternattiva Demokratika - Ghawdex
illum 26 ta' Novembru 2008

No comments: