Monday, 25 February 2008

Irridu Gvern ghal Kulhadd

3 comments:

Anonymous said...

Prosit Victor, illum fuq Bondi+ tkellimt tajjeb hafna. Fil-ftit hin li kellek gibt argumenti tajbin li sabu l-approvazzjoni tal-membri l-ohrajn tal-panel.

Anonymous said...

Prosit, xbin. Ftit kliem imma kienu tajbin u rbaht is-simpatija ta' hafna nies. Ghadni ideciz bejn AD u PN. Imma qed tikber il-possibbilta li 1 ghalik u 2 ghal haddiehor.

Victor Galea said...

Grazzi hbieb. Kuragg. Il-Vot tieghek uzagh bil-ghaqal. Aghmel kuragg specjalment jekk trid Bidla ta' veru u mhux semplicement Bidla fil-wieghdi.
Tislijiet
Victor