Friday, 7 March 2008

Din id-darba Alternattiva

this poem was graciously sent to us by Alfred Magri.


Din id-darba Alternattiva

se nivvota kif nixtieq.

Mhux lin-nies li gà bieghuna

li jaghtuna biss bis-sieq.Mhux se nitfa l-vot fil-kaxxa

biex igawdu l-ftit ta’ gewwa.

Se nivvota Alternattiva

ghax kapaci w jghidu s-sewwaMhux se ntih lill-kuntratturi

mhux se npaxxi l-kaccaturi

mhux se ncedi ’l dawk li saqu

qishom gaffa minn fuq rasi

mhux se ntih ’il min ga staghna

minn fuq dahar it-taxxi taghna

mhux se ntih lic-caqnijiet

biex nitmermer hawn fis-skiet.Jien dad-dritt mhux se ncedih.

Dan il-vot mhux se nahlih.Ma nibzax minn popli ohra

mit-twemmin u mill-kulur

Imma nibza’ mir-razzizmu,

mill-mibgħeda, mit-terrurMa nibzax mid-differenzi

il-bnedmin hekk maghmulin.

Ahna kollha lwien f’qawsalla

li jixghelu lil xulxin.Jien did-darba rrid il-bidla

mhux politka tat-tpacpic

mhux min jiflah tih ha jhawwel

go dar-renju tat-tghaffig.Dal-vot tieghi, xejn hlief tieghi,

u se naghmel bih li rrid.

Tghid mhux se naghtih lill-klikka

li staghniet ghax tal-partit?!Tista’ toqghod hemm titbissem,

Tista’ tidhaq, int, kemm trid...

Se nivvota Alternattiva

biex ghal darba nghid li rrid.Jien irrid partit li jahdem

biex dal-bini ma jkomplix

biex din l-arja tkun nadifa

biex l-iskart ma jordomnix.

Biex inharsu dil-kampanja

Biex fis-sema nara t-tajr

biex il-bahar ma jkunx mandra...

Dal-partit, avolja zghir,

ghandu l-hila, l-konvinzjoni

ghandu l-gazz, ghandu l-vizjoni.Din id-darba Alternattiva:

Tghid li trid it-Times li ghandna.

Jghid li jrid xi Fr. Peter,

hawn eluf li xebghu bhalna.Mhux se nahli l-vot did-darba

fuq xi kiesah b’mohh ta’ bott

fuq xi hadd li bena Malta

fuq xi pampalun korrott

fuq mudell ta’ l-arroganza

fuq min ligi mhemmx ghalih

fuq min jhedded u jitpastaz -

jien dal-vot mhux se nahlihDin id-darba Alternattiva

ghazla bhalhom zgur li mhemmx.

Din id-darba Alternattiva

forsi fl-ahhar titla ix-xemx!ALFRED MAGRI

No comments: