Saturday, 8 March 2008

GRAZZI

GRAZZI TA' l-APPOGG

GRAZZI TALLI LQAJTUNI F'DARKOM (dawk kollha li lhaqt mort ghandhom)

GRAZZI LIL DAWK LI CEMPLULI JAGHMLULI KURAGG

GRAZZI LIL DAWK LI KITBULI MESSAGGI TANT GENWINI


GRAZZI TALLI HSIBTU FIJA META MORTU TIVVOTAW

Tghallimt hafna minn ghandkom.

Inkomplu nahdmu fl-interess tal-pajjiz......
GRAZZI

Victor

1 comment:

Anonymous said...

Victor,
Ghalkemm ma gibniex ir-rizultat li tant konna nixtiequ, inhoss li xorta gej zmien ta' bidla. Nemmen li xi darba ghad nohorgu minn din l-era fejn zewg partiti kbar biss jirraprezentaw lil poplu Malti u Ghawdxi fil-parlament.
Ghalhekk ghandna nkomplu nahdmu ghal dan l-ghan ghax dan hu l-bidu mhux it-tmiem.
Parent Leader Malta