Wednesday, 31 December 2008

Happy New Year 2009

15 comments:

Dr Inġ. P. Attard said...

Haha, tajba!!
Qiskom kiltu ftit fiż-żmien il-Milied!!

lino said...

HAPPY NEW YEARRRRRRRRRRRRRRRR to all

victor said...

Dawk imhadet li qed tara Patrick!

Arnold said...

Il-lostrina Vic. Dan ritratt ta' veru jew scanning?
anyway, awguri lill-familja Galea, lill-gharb u lill-gawdxin kollha kemmhuma.
arnold

Marvic said...

Almenu serrahtuli mohhi li dawk kienu mhadded :-)))
Tixirqilkom ilkoll!! Is-sena t-tajba lkoll!!

Robert Callus said...

S-sena t-tajba hbieb

Joseph Caruana said...

Ogbuni il-family activities taghkom.

sahha u s-sena t-tajba familja Galea

Barbara said...

How wonderful you look in your red Father Christmas outfits and how my heart goes out to you with loving good wishes for a great new year!

Pauline said...

Nawgurawlkom sena tajba lilkom ukoll. J'Alla tkun mimlika b#dak kollu li tixiteq qalbkom minghand il- familja kollha.

Marija-Helga said...

Happy New Year lilkom ukoll. Cuddles tixtieq tawgura s-Sena t-Tajba lil Easty b'mod partikolari! :-) X'jikber iz zghir. Ijja imhadded ... daz-zgur!! :-) From Marija-Helga & David.

Mariangela said...

Prosit Vic... veru xerqulkom dawk il-kostumi... nawguralkom sena mimlija b'kull m'ghandkom bzonn xxx mariangela

Anonymous said...

Proset kemm jixirqilkom il-kostum... Is-sena t-tajba lilkom kolla.
Veronica u l-familja

Brigitte said...

Imma dak il-Christmas Father ckejken li qieghed f'nofskom, JISRAQ IL-QLUB kemm hu gustuz!!!!

Anonymous said...

Happy New Year to all the Galea family and to AD.

ruby said...

happy new year wicc il xmas father andek :P :P