Tuesday, 27 January 2009

X'wahda din...sirna "ambjentalisti"

Dawn il-ġranet, grupp ta' għaqdiet ambjentalisti ħarġu stqarrija fejn isemmu biss uħud mill-kandidati tal-Pee Enne għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U kif jinzertaw l-affarijiet hux?

Din tassew ħaġa kbira tafux. Il-Gaia Foundation, in-Nature Trust, il-Birdlife u Friends of the Earth bħall-għaqdiet volontarji l-oħra tradizzjonalment jibżgħu jieħdu pożizzjoni li tifagħhom ma’ naħa jew ma’ oħra minħabba li b’hekk jistgħu joffendu lil naħa jew oħra tal-membri tagħhom stess skont il-lealtà politika tagħhom.

Iżda issa jidher li l-affarijiet qed jieħdu xejra oħra.

L-importanti hu li bħalma l-Għaqdiet ma jiddejqux jieħdu ritratti ma' George Pullicino lejlet xi elezzjoni, bl-istess mod ma jiddejqux jghidu iswed dak li hu iswed u abjad dak li hu abjad.

Fi tmiem il-ġimgħa gejn mistoqsi mill-ġurnal ILLUM bħala s-segretarju ġenerali ta' Alternattiva Demokratika - il-partit ekoloġista Malti. U jien tgħajt dawn il-kummenti....

Fil-każ tal-għaqdiet ambjentali jidħol aspett speċjali billi Alternattiva Demokratika – The Green Party minkejja l-impenn tiegħu f’ħafna, oqsma hu partit ekoloġista msieħeb fil-European Green Party. Bilkemm jista’ jkun hemm dubju dwar l-impenn ambjentali tal-AD u għalhekk jistona ħafna l-fatt li l-AD tintefa’ fl-istess keffa mal-partiti l-oħra fl-istess nifs li jinxteħet dubju dwar l-appoġġ li jistgħu jgawdu xi kandidati minn partiti oħra mill-partit tagħhom dwar kwistjonijiet ambjentali.


Mistoqsi kif laqgħet din l-istqarrija l-AD, is-Segretarju Ġenerali Victor Galea qal li ma jħossx li l-għaqdiet ambjentali riedu jonqsu lill-AD.


“Tant hi ovvja li partit ekoloġista ikun qrib il-ħsieb u x-xewqat tal-membri ta’ dawn l-għaqdiet li ma ħassewx il-ħtieġa li jsemmuna jew li jsemmu b’isimhom lil Arnold Cassola u lil Yvonne Ebejer Arqueros. Il-kandidati tagħna f’din l-elezzjoni,” qal Galea, “l-impenn ambjentali tagħna fissirnieh b’ħidma politika ta’ 20 sena u l-għaqdiet ambjentali jafu sew li m’għandhomx għalfejn iħegguna nagħmlu dak li dejjem għamilna. “Dak li hu diskors ġdid għall-partiti l-oħra hu d-diskors ta’ dejjem tagħna. Konna nieħdu għalina kieku l-għaqdiet taw wieħed x’jifhem li l-kandidati tagħna m’għandhomx l-appoġg sħiħ tal-partit tagħħom fuq kwistjonijiet ambjentali bħalma għamlu liż-żewġ kandidati li għoġobhom isemmu.”


Sadanittat Roberta Metsola Tedesco Triccas ħarġet stqarrija hi wkoll biex tirringrazzja lill-għaqdiet ambjnetali tal-appoġġ li wrewha. Triccas marret ħafna lil hemm mill-għaqdiet meta ddeskriviet il-kampanja elettorali tagħha bħala “l-ewwel kampanja elettorali nazzjonali Maltija ambjentalment sostenibbli.”


Mistoqsi jagħti r-reazzjoni tiegħu Victor Galea qal li dejjem jieħu pjaċir meta jara li hemm min beda jifhem id-diskors tal-politika ekoloġika.


“Biex issarraf dan l-impenn bis-serjetà Triccas trid twiegħed li jekk titla’ fil-Parlament se tappoġġa lill-grupp ekoloġista tal-Green Group u mhux lill-Partit Popolari Ewropew li għandu rekord mill-agħar f’dan il-qasam,” temm igħid Galea.


No comments: