Sunday, 6 June 2010

It-taħdejt tat-tfol iż-żgħor


Fettillej inniżżil liste ta' klem li kieniw jgħejdulew mite' ken għandnej tfol. Ħafne minn don il-klem għadu jintuża. oħrajn intilfiw maż-żmen. Ma' kull kilme qed nagħmil it-tifsire tagħha:

ċejċe = ħelwa jew xi ħaġa tajba
pappa = ħobż
nejne = biċċa laħam
immurrow barbar = immorru dawra/ħarġa
paqqa = karozza
bumbow = ilma
tuttow = żiemel
beqqe = nagħġa
meqqej = mogħża
tietiw = kelb
pijpej = għasfur
ċiċċej = tpoġġi bil-qiegħda
ġuġow = ġobon
pejxe = qattusa
zijziw = serduq
muċċow = fenek
żaqquqa = żaqq
babaw = xi saħħar (ġej għalik il-babaw)
bumma = meta tkun ser taqa' (tagħmel bumma)
xejxej = dawl jew nar
baħħ = meta xi tisparixxi jew titlaq
ċuffa = iċċafċaf fl-ilma jew meta immorru l-baħar (immorru ċuffa)
ninnej = orqod
kukka jew kukkuwa = bajda (egg)
bibbe = libsa
mimmej = meta tweġġa
tata' = bye bye
vuvow = tarbija
qeqqe = xeba'/daqqa (naghtik qeqqe)
zinzin = banda/daqq
qabbi = ghammilli qabbi (give me a hug)


Jekk taf aktar tista' tibghathomli jekk jgħoġbok!

15 comments:

Anonymous said...

PROSIT TAL-BABY LANGUAGE

Anonymous said...

interessanti hafna specjalment tal- laqmijiet

Anonymous said...

Proset hafna tal blog li ghandek. Qedin waqt il lesson ma' Brigitte galea,Local Council B'Kara

Anonymous said...

proset tal hafna mod specjali tal baby talk in maltese waqt lezjoni ma mrs Brigitt Galea kunsil lokali Bkara

Victor Galea said...

Grazzi tal-kummenti hbieb Karkarizi.

Ċert li qed titgħallmu ħafna ma' Ms Galea b'dan il-mod prattiku.

Jekk tafu iktar kliem bhal dan bit-tifsira mieghu iktbuhomli. Tiddejqux.

Tislijiet mill-gżira ż-żgħira.

Anonymous said...

proset viktor

Anonymous said...

proset hafna tal blog li ghandek ftakart hafna fl-imghodi

Anonymous said...

proset hafna fakartni f mghoddi tieghi

Anonymous said...

Blogg vera interesanti

Anonymous said...

Jien rahli minn B'Kara,id-dialett
jaffaxinani.

prosit.

Anonymous said...

Jien rahli minn B'Kara,id-dialett
jaffaxinani.

prosit.

Anonymous said...

Proset hafna tal-kontenut interessanti.
Lezzjoni tat -computer ma mrs BRIGGET GALEA.

Anonymous said...

ogbun il kliem proset

Anonymous said...

prosit tal blog fakkaftni meta kont izghar kont nisma dal kliem min ghand in nanna lesson ma Brigitte galea

Anonymous said...

prosit tal blog jekk tkun trid iktar
bl laqmijiet nghidlek.
nattendi l lezjoni ma briggte galea