Tuesday, 10 February 2009

Affarijet li jsiriw biss f'Għawdix


Wara li nkixif li r-Reġistriw Pubblikiw u r-Reġistriw ta' l-Artijet se jkuniw 'rilokati temporanjament ' fil-lukanda Downtown Ltd. il-Ministriw għall-Għawdix ħerġit stqarrije bex tiċċura xi affarijet. Araw ftejt:


"Dan ser isir wara li l-Ministeru għal Għawdex ħareġ sejħa għal turija ta’ interess fil-gazzetti lokali kollha. F’din is-sejħa tniżżlu l-ħtiġijiet bażiċi li kien hemm bżonn għal dan il-għan. Il-fatti huma illi li l-offerta ta’ Downtown Ltd kienet t-tieni l-orħos mill-offerti kollha li kienu sottomessi, u peress li min kien tefa’ l-orħos offerta reġa’ bdielu u sussegwentement irtira din l-offerta, l-għażla ovvjament waqgħet fuq it-tieni l-orħos offerta, jiġifieri dik ta’ Downtown Ltd. Wara li l-Ministeru għal Għawdex kiseb l-approvazzjoni meħtieġa mill-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment, l-offerta ngħatat lil Downtown Ltd. Għalhekk ma huma bl-ebda mod korretti l-insinwazzjonijiet li saru, aktar u aktar meta intqal li wieħed mis-sidien tad-Downtown, Joseph Portelli “hu magħruf għal ħbiberija ma’ Giovanna Debono”.


Naħsib li għadim ma tgħallmiwx kejf juħurġow it-tendirs in-Nazzjunalistej wara tont zmen fil-gvern! U ħelline!


U kejf ussa ndunaw tal-Ministiriw li l-ispuzjow eżistentej hiw limitot? Bonġow Ministriw. Don partuj mill-eku ta' Ghawdix jew?


Viva l-ħbieb tal-ħbieb :)

4 comments:

Mona said...

Bil-Malti Victor din! :)

Ma nistax nifhem ghal xiex qed tirreferi din il-post. Ahjar taghti ftit background. Jew bakraw... :)

Victor Galea said...

Hi Mona,
Well, the Gozo Ministry finally realises that it need to find a space to host the Land and Public registry archives.

She is now reverting to use the DownTown Hotel !

Our argument is that the Gozo ministry should long ago foresee this acute problem and plan ahead
- thus adopting our proposalnamely that:

Given that the present premises of the Law Courts in Cittadella are inadequate to accommodate the volume of legal work coupled with the consequent concentration of traffic in the heart of Victoria, Alternattiva Demokratika proposes instead that the law courts be moved to the outskirts of the Victoria to the currently vacant complex formerly used by the Malta Dairy Products. Alternattiva Demokratika proposes the establishment of:

A Regional Institution to include a Public Registry, a Regional Police HeadQuarters with lock up cells, a fire brigade and Rescue Centre, Regional Attorney General office, Regional office for Local Government, the lands and Public Registries and any other departments which fall under the aegis of the Ministry of Justice and Home Affairs.

Anonymous said...

Le Multa waslit qabilkim!

Ghamilna zmien bl-MDC go bini bla permess ta' Fino.
L-MRA thallas Lm45,000 fis/sena ghal flett il-Marsa u l-MFSA go bini li ha permess bhala showroom.
....dan meta ghandna bizibilju ta postijiet tal gvern vojta u jaqaw bicciet.

Santa Govanna ghadha bidu.

Anonymous said...

I continue to be amazed how J. Portelli and his associates manage to get the tenders whilst others just withdraw so graciously.

Is J. Portelli a relative of Giovanna Debono?