Tuesday, 27 May 2008

Tghid tmissni x-xorti?


Ghaxar spazji ta’ inkubazzjoni ghad-dispozizzjoni ta’ artigjana f’Ghawdex. Tghid min ser tmissu x-xorti eh?

1 comment:

Anonymous said...

J'Alla tmissek ix-xorti ghax hawn malta mhux kemm taf imma lil min taf. U ifmhuni!