Sunday, 27 January 2008

Min jien?


Twelidt fl-1969, noqghod l-Gharb, mizzeweeg lil Miriam u qed nistennew l-ewwel tarbija;

Segwejt studju pedagogici u fix-xjenza socjali;

Ghallimt ghal zmien twil ix-xjenza u studji ambjentali fl-iskjjel primarji f'Ghawdex;

Mexxejt programmi edukattivi li jwasslu ghal aktar kooperazzjoni bejn l-iskejjel u l-genituri;

Segwejt ricerka u ppublikajt xoghol dwar 'It-taghlim tal-Genituri tul il-Hajja';

Rigistrat bhala terapista mal-Fondazzjoni ta' l-Istudji Terapewtici fir-Renju Unit;

Ikkoordinajt servizzi ta' Social Work u Counseling ma' persuni u familji vulnerabbli fosthom persuni msawwta u abbuz fuq tfal f'Ghawdex;

Mexxejt u ghallit f'korsijiet fl-Universita' mal-fakulta' ta' l-Edukazzjoni u l-Istitut tas-Social Work kif ukoll tajt diversi tahrig fic-Centru ta' l-Universita f'Ghawdex;

Fundatur tal-Fondazzjoni Ager u bdejt progetti nnovattivi ta' agro u eko-turizmu ma' bdiewa, rahhala u sajjieda Ghawdxin;

Ikkoordinajt il-kampanja elettorali ghal-Parlament Ewropej ta' Arnold Cassola f'Ghawdex;

Fl-2004 waqqaft flimkien ma' ohrajn il-Kumitat Regjonali ta' l-Alternattiva Demokratika f'Ghawdex;

Inhtart il-Kelliem tal-partit ghar-regjun t'Ghawdex;

Fl-2006 gejt elett Segretarju Generali ta' l-Alternattiva Demokratika - The Green Party.No comments: