Wednesday, 16 July 2008

Michael Brigulio

Michael Briguglio: Kelliem dwar L-Izvilupp Socjali u Ekonomiku


Aghmel kuntatt ma' Michael:


Cempillu fuq Mob. 99894634 jew Tel. 21 331736


Ibghatlu e-mail mbrig@hotmail.com


Zur il-blog tieghu: http://mikes-beat.blogspot.com/


Zur il-Website tieghu: http://www.michaelbriguglio.comMichael Brigulio minn tas-Sliema huwa Socjologu u lecturer fl-Universita ta' Malta. Jirraprezenta lil Alternattiva Demokratika bhala kunsillier elett fil-lokalita' tas-Sliema. Huwa attiv fi Zminijietna - lehen ix-Xellug. Kien attiv fil-Moviment Graffitti u Front kontra l-Golf Kors, f'The Arts Collection fost ohrajn.

Huwa membru f'diversi organizzazjonijiet akkademici u socjologici inkluz 'Sociologists Without Borders (USA) u Critical Discussion Think-Thank Group.

Fl-1994 kien co-fundatur tal-metal band Norm Rejection u jdoqq bhala drummer.

Ihobb jikteb dwar is-Socjologija u Politika.

Hu u Marija kellhom tarbija - David - ftit tax-xhur ilu.

No comments: