Friday, 18 July 2008

Stephen Cachia

Stephen Cachia: Kelliem dwar Istituzzjonijiet Demokratici u Drittijiet Civili


Aghmel kuntatt ma' Stephen:

Cempillu fuq 99828993

Ibaghtlu e-mail fuq: cachia@maltanet.net
Stephen Cachia huwa Deputy Chairperson kif ukoll kelliem dwar id-Demokrazija u d-Drittijiet Civili ta' Alternattiva Demokratika. Mario ilu attiv fl-Alternattiva Demokratika sa mill-bidu tagħha. Kien l-editur tal-Gazzetta 'Alternattiva' u serva zmien twil bhala is-Segretarju Generali tal-Partit.

Iggradwa fl-Edukazzjoni, u bhalissa bħalissa jokkupa l-kariga ta' Kap ta' Skola.

No comments: