Tuesday, 15 July 2008

Simon Galea

Simon Galea: Kelliem dwar l-Agrikultura u d-Drittijiet u Harsien ta' l-AnnimaliAghmel kuntatt ma' Simon:


Cempillu fuq Mob. 79051243


Ibghatlu e-mail
simonmlt@hotmail.com

Zur il-blogg tieghi: http://simongalea.wordpress.com/
Ghandu 39 sena, minn San Pawil-ilBahar, jahdem bhala Fizzjal ta' Dwana u jokkupa l-kariga ta' ‘Green Leader' fi hdan l-istess Divizjoni. Ghandu Diploma fi Xjenza Ambjentali ( Universita ta' Malta) u Diploma fl-‘Animal Husbandry' ( Kullegg ta' l-Agrikoltura). Ihaddan interess partikolari fl-Agrikoltura Organika u f'Temi Ambjentali waqt li jhobb hafna l-animali. Id-delizzji principali tieghu jinkludu l-qari, muzika u cycling.

Ilu nvolut fi hdan l-AD ghal dawn l-ahhar sentejn. Il-konsistenza fil- politika ambjentali u socjali li l-AD ihaddan kienet r-raguni principali sabiex ninghaqad ma' dan il-partit.

Simon huwa ukoll Ufficjal Finanzi fl-ezekuttiv tal-Partit.

No comments: