Wednesday, 16 July 2008

Prof. Arnold Cassola

Dr. Arnold Cassola: Kap tal-Partit u Kelliem dwar l-Ekonomija u Affarijiet Ewropej


Aghmel kuntatt ma' Arnold:


Cempillu fuq: 79372460 jew 21372460

Ibghatlu e-mail:
arnoldcassola@gmail.com

Zur il-Blog tieghu:
http://arnoldcassola.wordpress.com
Arnold Cassola huwa professur l-universita' u awtur ta' madwar 30 ktieb dwar l-istorja, il-lingwa, il-letteratura ta' Malta u l-politika tal-Hodor. Arnold Cassola kien elett fil-Kunsill tas-Swieqi fl-1994, Segretarju Generali tal-"European Green Party" fl-1999 u mill-gdid fl-2003. Fl-2006 gie elett fil-Parlament Taljan fil-lista tal-Prim Ministru Romano Prodi.

Ko-fundatur ta' l-Alternattiva Demokratika u gie mahtur ic-Chairperson tal-Partit f'Gunju 2008.

No comments: