Saturday, 19 July 2008

Christian Holland

Christian Holland: Kelliem ta' l-Alternattiva dwar l-iSportsAghmel kuntatt ma' Christian:


Ibghatlu e-mail: chconversions@onvol.net

Cempillu fuq 99470329Christian Hoalland gej minn familja sportiva hafna. Huwa minn Naxxar u jahdem f'kumpanija ta' home interiors.

Ilu snin midhla ta' l-Alternattiva u gie nominat bhala l-Kelliemi tal-partit dwar l-isports.

No comments: